NASZA MISJA TO KULTURA

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

ul. 1-go Maja 15
78-200 Białogard

NIP 672-202-96-77

REGON 320551353

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info

www.kultura.bialogard.info
www.bip.kultura.bialogard.info


Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest miejską instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Białogard.
Organizatorem Centrum Kultury i Spotkań Europejskich jest Miasto Białogard. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich powstało 1 maja 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Białogardu z dnia 26 marca 2008 r., która powołując jednostkę, nadała jej statut.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 • działalność instruktażowo-metodyczna dla pracowników upowszechniania kultury w zakresie zadań wymienionych powyżej,
 • organizacja spotkań europejskich,
 • informacja turystyczna i promocja miasta.

Od początku istnienia instytucji (1 sierpnia 2008 r.) dyrektorem Centrum jest Paweł Wiśniewski.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich mieści się w wyremontowanym i rozbudowanym budynku dawnego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, przy ul. 1-go Maja 15.

Budynek byłego domu kultury wybudowany został przez Niemców na początku XX wieku. Pełnił funkcje kulturalne, w tym m.in.: sali widowiskowej, sali baletowej i kina. Również po 1945 roku budynkowi przypadła rola centrum kulturalnego, początkowo Powiatowego Domu Kultury, a później Białogardzkiego Ośrodka Kultury.

Przez wiele lat Białogardzki Ośrodek Kultury był miejscem, gdzie koncentrowało się życie kulturalne i społeczne miasta. Sala widowiskowa białogardzkieho domu kultury była miejscem znanych w całym regionie spotkań kulturalnych. Brak środków finansowych w ostatnich latach spowodował, że stan techniczny budynku systematycznie się pogarszał i konieczny był jego natychmiastowy remont. Stan był na tyle zły, że w drugiej połowie lat 90-tych podjęto decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w obiekcie.

W 2004 roku zrodził się pomysł generalnego remontu budynku byłego Białogardzkiego Ośrodka Kultury, tak aby przywrócić mu pierwotne funkcje kulturalne.
W 2006 roku projekt pod nazwą "Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na Centrum Kultury i Spotkań Europejskich" dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej - Interreg IIIA.
Roboty remontowo-budowlane zakończono 15 lutego 2008 roku.
1 sierpnia 2008 roku zakończono wyposażanie obiektu w sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i kinowy. Od paździenika w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich działa Kino Centrum, od listopada działalnośc rozpczęły sekcje zainteresowań: teatralno-kabaretowa, wokalna, teatru lalek. Od stycznia 2009 roku działalność rozpoczęła sekcja plastyczna, działająca w Galerii Miejskiej w Bramie Wysokiej (Połczyńskiej), w obrębie białogardzkiej starówki.

Obecnie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich dysponuje:

 • profesjonalną salą widowiskowo-kinową, znakomicie przygotowaną do przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji kinowych i innych wydarzeń kulturalnych,
 • cyfrowym kinem 3D - Kino Centrum - wyposażonym w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz małych dzieci, a także w eletroniczny system rezerwacji i sprzedaży biletów,
 • salą taneczno-bankietowo-szkoleniową, wraz ze sceną (sala przygotowana do zajęć tanecznych, prób, seminariów i konferencji, a także mniejszych imprez kulturalno-rozrywkowych),
 • zapleczem gastronomicznym - restauracja MIĘTOWA prowadzona przez prywatny podmiot gospodarczy; bufet kinowy,
 • pomieszczeniami wykorzystywanymi na Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

Budynek Centrum jest klimatyzowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na wszystkie imprezy, seanse filmowe, próby i zajęcia wchodzimy wejściem od ul. Grunwaldzkiej. Do biura i Galerii Centrum wchodzimy od ul. 1-go Maja.

 

ZAŁOGA:

Paweł Wiśniewski - dyrektor

ekonomista, menedżer kultury, prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FABRYKA, współzałożyciel Białogardzkiego Uniwersytetu III Wieku, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

 

Instruktorzy ds. rozwoju i upowszechniania kultury:

Iwona Dudzicz - zespół wokalny G91;

Marek Kopczyński - teatr lalek MARKO;

Paweł Mielcarek - Białogardzki Chór Kameralny "Bel Canto";

Wojciech Węglowski - teatr RECEPTA oraz teatr DŹÓRA.

 

Dział Kino "Centrum" i organizacja imprez:

Marcin Medziński - kierownik Kina "Centrum"

Paweł Mielcarek

Jacek Cegiełka

Damian Zawałeń

Marcela Świąder

 

dział finansowo-księgowy:

Anna Suszyńska - główny księgowy

Anna Włodarska

 

dział administracyjno-gospodarczy:

Katarzyna Bułka - kierownik administracyjny

Anna Mitak

Wioletta Dybalska

Zdzisław Góralski

Joanna Krzywy